Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pori cyfarfodydd

Is-Bwyllgor o'r Bwrdd Gweithredol (Ymddiriedolaethau Corfforaethol)

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Rhaglen a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Is-Bwyllgor o'r Bwrdd Gweithredol (Ymddiriedolaethau Corfforaethol).

Gallwch ddarllen dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd ar fin cael eu cynnal ar eich iPad neu ddyfais Android neu Windows gyda’r ap modern.gov sydd ar gael am ddim yn eich siop apiau ddewisedig.

Chwilio am gofnodion, rhaglenni ac adroddiadau Pwyllgorau’r Cyngor cyn y 1 Hydref 2014

Cyfleuster Chwilio Busnes Pwyllgorau

Gellwch ddarllen yr agenda a’r cofnodion ar gyfer cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2014 isod.

Gwybodaeth am Is-Bwyllgor o'r Bwrdd Gweithredol (Ymddiriedolaethau Corfforaethol)

Cylch Gorchwyl:

(i) Gweithredu fel ymddiriedolai corfforaethol mewn cysylltiad â holl asedau eiddo’r Cyngor ar ymddiriedolaethau elusennol.  

(ii) Gwneud penderfyniadau mewn cysylltiad ag asedau elusennol er lles gorau’r elusen.

(iii) Derbyn adroddiadau ar faterion elusennol a sicrhau y cydymffurfir â gofynion y comisiwn elusennau a’r gyfraith elusennau mor bell ag y maent yn ymwneud ag asedau elusennol.