Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Rhaglen a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad.

Gallwch ddarllen dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd ar fin cael eu cynnal ar eich iPad neu ddyfais Android neu Windows gyda’r ap modern.gov sydd ar gael am ddim yn eich siop apiau ddewisedig.

Chwilio am gofnodion, rhaglenni ac adroddiadau Pwyllgorau’r Cyngor cyn y 1 Hydref 2014

Cyfleuster Chwilio Busnes Pwyllgorau

Gellwch ddarllen yr agenda a’r cofnodion ar gyfer cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2014 isod.

Gwybodaeth am Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

Cylch Gorchwyl:

 

Er mwyn sicrhau bod Wrecsam yn le mae pobl yn dymuno byw, gweithio, dysgu ac ymweld a buddsoddi yma, mae busnesau’n cael eu cefnogi i gael eu lleoli a datblygu yma a bod pobl yn gallu ffynnu fel unigolion yn eu cymunedau.

 

Mae dyletswyddau i gael eu cyflawni gan y pwyllgorau craffu, wedi'u rhestru yn rhan 2, mae erthygl 6 cyfansoddiad y Cyngor.