Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Archwilio

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Rhaglen a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Archwilio.

Gallwch ddarllen dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd ar fin cael eu cynnal ar eich iPad neu ddyfais Android neu Windows gyda’r ap modern.gov sydd ar gael am ddim yn eich siop apiau ddewisedig.

Chwilio am gofnodion, rhaglenni ac adroddiadau Pwyllgorau’r Cyngor cyn y 1 Hydref 2014

Cyfleuster Chwilio Busnes Pwyllgorau

Gellwch ddarllen yr agenda a’r cofnodion ar gyfer cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2014 isod.

Gwybodaeth am Pwyllgor Archwilio

Bydd y Pwyllgor Archwilio yn cynnwys 12 Cynghorydd a benodir yn flynyddol yn wleidyddol gytbwys gan y Cyngor ynghyd ag 1 Aelod Annibynnol a benodir gan y Cyngor.

Mae'r dyletswyddau i'w cyflawni gan y Pwyllgor Archwilio wedi cael eu rhestru yn Rhan 2, Erthygl 8 Cyfansoddiad y Cyngor.

Ceir grynodeb o ddyletswyddau’r Pwyllgor Archwilio yn y Bwletin Archwilio GOV06 – Fersiwn PDF 138Kb.

 

Protocol Archwilio a Chraffu.