Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 258 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf  fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 150 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio.

Dogfennau ychwanegol:

4a

CAIS RHIF: P/2018 /1063 - LAND WEST OF BRYN ISA, VICARAGE LANE GRESFORD, WREXHAM pdf icon PDF 163 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

CAIS RHIF: P/2018 /1086 - STORAGE LAND CLYWEDOG ROAD, NORTH WREXHAM INDUSTRIAL, ESTATE WREXHAM pdf icon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

4c

CAIS RHIF: P/2018 /1087 - LAND OPPOSITE WILKINSON, BUSINESS PARK CLYWEDOG ROAD, SOUTH WREXHAM INDUSTRIAL ESTATE, WREXHAM pdf icon PDF 617 KB

Dogfennau ychwanegol:

4d

CAIS RHIF: P/2019 /0109 - HAYTOR 4 PARK LANE COURT, ROSSETT, WREXHAM pdf icon PDF 25 KB

Dogfennau ychwanegol:

4e

CAIS RHIF: P/2019 /0185 - THE BOAT INN, ERBISTOCK, WREXHAM pdf icon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

4f

CAIS RHIF: P/2019 /0222 - LOCATION: LARK RISE, 20 WYNNSTAY LANE, MARFORD, WREXHAM pdf icon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

4g

CAIS RHIF: P/2019 /0254 - 18 HEULFAN WAY, GWERSYLLT, WREXHAM pdf icon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

4h

CAIS RHIF: P/2019 /0266 - PADDOCK ADJOINING AND SOUTH OF BRYN CELYN, GARTH ROAD, GARTH, LLANGOLLEN, WREXHAM pdf icon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

4i

CAIS RHIF: P/2019 /0362 - KELLOGGS, BRYN LANE WREXHAM, INDUSTRIAL ESTATE WREXHAM pdf icon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

4j

CAIS RHIF: P/2019 /0457 - 7 SHORDLEY CLOSE, ROSSETT, WREXHAM pdf icon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

4k

CAIS RHIF: P/2019 /0458 - 5 HAYDOCK ROAD, BANGOR ON DEE, WREXHAM pdf icon PDF 179 KB

Dogfennau ychwanegol:

4l

CAIS RHIF: P/2019 /0486 - LAND TO THE NORTH OF STATION AVENUE, CHIRK, WREXHAM pdf icon PDF 270 KB

Dogfennau ychwanegol:

4m

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.