Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley, Paul Blackwell, Carrie Harper, Marc Jones, David Maddocks, Paul Roberts, Rondo Roberts a JR Skelland.

42.

Cais Twf am Economi Gogledd Cymru - Ddogfen Gosodiad pdf icon PDF 123 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

(i)     Bod y Cyngor yn mabwysiadu’r Ddogfen Gynnig fel (1) y sail ar gyfer strategaeth ranbarthol mwy hir dymor ar gyfer twf economaidd a (2) y cais rhanbarthol ar gyfer y rhaglenni a’r prosiectau blaenoriaeth y bydd cynnwys y Cynnig Twf yn cael ei dynnu ohonynt yn ystod cam y Cytundeb Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau.

(ii)     Nid yw mabwysiadu yn ymrwymo’r Cyngor i unrhyw fuddsoddiad ariannol ei hun ar y cam hwn ac mae’n ddibynnol ar nodi risgiau ariannol a buddiannau’r Cynnig Twf terfynol yn fanwl, i’w hystyried yn llawn, pan fydd y Cynnig terfynol yn cael ei gyflwyno i’w gymeradwyo yn ddiweddarach.

(iii)  Bod y Cyngor yn nodi bod yr Arweinydd wedi cael awdurdod gan y Bwrdd Gweithredol / Cabinet i ymrwymo’r Cyngor i gytuno ar Benawdau'r Telerau gyda Llywodraethau ochr yn ochr â’r arweinwyr gwleidyddol a phroffesiynol o’r naw partner statudol eraill a gynrychiolir ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Chyngor Busnes Gogledd Cymru, Mersi a Dyfrdwy; a’r Ddogfen Gynnig yn gosod y paramedrau ar gyfer cytundeb Penawdau'r Telerau.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i ddal i gefnogi datblygiad y Cynnig Twf ar gyfer Gogledd Cymru, a bod yn bartner gweithredol o ran llywodraethu a chyflawni hynny.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CE/08/18) yn ceisio cefnogaeth Aelodau i’r Ddogfen Gynnig a oedd yn cyflwyno’r uchelgais economaidd ar gyfer Gogledd Cymru ac yn gosod y sail ar gyfer datblygu Cynnig Twf; ac yn ceisio cymeradwyaeth i Arweinydd y Cyngor ymrwymo’r Cyngor i gytuno ar Benawdau Telerau â Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Gyfunol.   

 

PENDERFYNWYD:

 

(i)     Bod y Cyngor yn mabwysiadu’r Ddogfen Gynnig fel (1) y sail ar gyfer strategaeth ranbarthol mwy hir dymor ar gyfer twf economaidd a (2) y cais rhanbarthol ar gyfer y rhaglenni a’r prosiectau blaenoriaeth y bydd cynnwys y Cynnig Twf yn cael ei dynnu ohonynt yn ystod cam y Cytundeb Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau.

(ii)     Nid yw mabwysiadu yn ymrwymo’r Cyngor i unrhyw fuddsoddiad ariannol ei hun ar y cam hwn ac mae’n ddibynnol ar nodi risgiau ariannol a buddiannau’r Cynnig Twf terfynol yn fanwl, i’w hystyried yn llawn, pan fydd y Cynnig terfynol yn cael ei gyflwyno i’w gymeradwyo yn ddiweddarach.

(iii)  Bod y Cyngor yn nodi bod yr Arweinydd wedi cael awdurdod gan y Bwrdd Gweithredol / Cabinet i ymrwymo’r Cyngor i gytuno ar Benawdau'r Telerau gyda Llywodraethau ochr yn ochr â’r arweinwyr gwleidyddol a phroffesiynol o’r naw partner statudol eraill a gynrychiolir ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Chyngor Busnes Gogledd Cymru, Mersi a Dyfrdwy; a’r Ddogfen Gynnig yn gosod y paramedrau ar gyfer cytundeb Penawdau'r Telerau.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i ddal i gefnogi datblygiad y Cynnig Twf ar gyfer Gogledd Cymru, a bod yn bartner gweithredol o ran llywodraethu a chyflawni hynny.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.