Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, Russell Gilmartin, David Maddocks, John C Phillips, Paul Roberts, Andy Williams a Nigel Williams.

20.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Dywedodd y Maer wrth Aelodau bod Cefnogwr Y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd David Griffiths yn cwrdd  â chyn filwyr D Day ac aelodau o’r Lluoedd Arfog fory er mwyn cydnabod eu dewrder 75 mlynedd ers glanio ar D Day.

Cofnodion:

Dywedodd y Maer wrth Aelodau bod Cefnogwr Y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd David Griffiths yn cwrdd  â chyn filwyr D Day ac aelodau o’r Lluoedd Arfog fory er mwyn cydnabod eu dewrder 75 mlynedd ers glanio ar D Day.

21.

Penodi Aelodau i'r Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 85 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol y Pwyllgorau Sefydlog a'r Pwyllgorau Craffu yn cael eu cytuno a bod yr Aelodau a ganlyn yn cael eu penodi i weithredu dymuniadau'r Grwpiau Gwleidyddol perthnasol y mae seddi wedi'u dyrannu iddynt ac i'r seddi hynny a ddyrannwyd i Aelodau heb eu Halinio.

 

PWYLLGOR SAFONAU (3 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (1 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

PWYLLGOR ARCHWILIO (12 AELOD)

 

Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Rodney Skelland

 

Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

*Y Cynghorydd William Baldwin

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Sedd wedi’i diddymu

 

Heb ei halinio (1 sedd) – Sedd wedi ei diddymu gan Y Democratiaid Rhyddfrydol

Y Cynghorydd Mike Davies

 

*Nid oedd penodiad y Cynghorydd William Baldwin, sydd yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol, yn cydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor, ac felly nid oedd wedi cael effaith.

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO (20 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (8 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd Andy Williams

Y Cynghorydd John McCusker

Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (5 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Paul Jones

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (3 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (3 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd John Pritchard

Y Cynghorydd John Phillips

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

 

PWYLLGOR TRWYDDEDU AMGYLCHEDDOL (14 AELOD)

Bydd aelodau'r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol hefyd yn eistedd fel y Pwyllgor Trwyddedu

 

Grŵp Annibynnol (5 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Cynghorydd Geoff Lowe

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd Krista Childs

 

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd John Phillips

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd M C King, OBE

Y Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Cynghorydd Debbie Wallice

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

Y Cynghorydd Rondo Roberts

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Democratiaid Rhyddfrydol  ...  gweler testun y penderfyniad llawn ar gyfer yr eitem 21.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad COGC/23/19 oedd yn caniatáu Aelodau i ystyried penodiadau i'r Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at y newidiadau

canlynol i Aelodaeth:

 

Pwyllgor Archwilio

I gynnwys y Cynghorwyr Rondo Roberts a Nigel Williams

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

I gynnwys y Cynghorydd John McCusker

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Tynnu’r Cynghorydd T Alan Edwards oddi ar y pwyllgor

 

Pwyllgor Cynllunio

Yn unol â Rheoliad 6 Rheoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau

Cynllunio Awdurdodau Lleol (Cymru) 2017, gan bod y Cynghorwyr Paul

Pemberton a Kevin Hughes yn Aelodau o'r un Ward nodwyd nad oedd yn

bosib i'r ddau eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol y Pwyllgorau Sefydlog a'r Pwyllgorau Craffu yn cael eu cytuno a bod yr Aelodau a ganlyn yn cael eu penodi i weithredu dymuniadau'r Grwpiau Gwleidyddol perthnasol y mae seddi wedi'u dyrannu iddynt ac i'r seddi hynny a ddyrannwyd i Aelodau heb eu Halinio.

 

PWYLLGOR SAFONAU (3 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (1 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

PWYLLGOR ARCHWILIO (12 AELOD)

 

Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Rodney Skelland

 

Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

*Y Cynghorydd William Baldwin

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Sedd wedi’i diddymu

 

Heb ei halinio (1 sedd) – Sedd wedi ei diddymu gan Y Democratiaid Rhyddfrydol

Y Cynghorydd Mike Davies

 

*Nid oedd penodiad y Cynghorydd William Baldwin, sydd yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol, yn cydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor, ac felly nid oedd wedi cael effaith.

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO (20 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (8 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd Andy Williams

Y Cynghorydd John McCusker

Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (5 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Paul Jones

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (3 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (3 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd John Pritchard

Y Cynghorydd John Phillips

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

 

PWYLLGOR TRWYDDEDU AMGYLCHEDDOL (14 AELOD)

Bydd aelodau'r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol hefyd yn eistedd fel y Pwyllgor Trwyddedu

 

Grŵp Annibynnol (5 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Cynghorydd Geoff Lowe

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron

Y Cynghorydd Derek Wright

Y  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 21.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.