Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mater - cyfarfodydd

Adolygu’r Cyfansoddiad

Cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor (Eitem 16)

Mabwysiadu Cyfansoddiad Diwygiedig

I ystyried adroddiad yr Cadeirydd Yr Grŵp Gweithio Cyfansoddiadol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig ynghyd â’r diwygiadau pellach a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/14/19, a’r diwygiadau i’r cynllun dirprwyo a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/14/19.  

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad ar ffurf fwy syml, wedi’i seilio ar y model cenedlaethol diwygiedig.  

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Gweithgor Cyfansoddiad adroddiad COGC/14/19 yn caniatáu aelodau i ystyried mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig.

 

PENDERFYNWYD – Mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig ynghyd â’r diwygiadau pellach a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/14/19, a’r diwygiadau i’r cynllun dirprwyo a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/14/19. 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad ar ffurf fwy syml, wedi’i seilio ar y model cenedlaethol diwygiedig.