Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mater - cyfarfodydd

Election of Mayor

Cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor (Eitem 17)

Calendr o Gyfarfodydd 2019/2020

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Cytuno ar y calendr blynyddol arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a’r Pwyllgorau Sefydlog yn 2019/20, gan gynnwys lle i Weithdai i’r Holl Aelodau a Datblygiad Aelodau, fel y nodir yn yr amserlen a atodwyd wrth adroddiad COGC/17/19.

 

(ii)          Y bydd y Pwyllgorau’n ystyried adolygu ac addasu eu hamseroedd cychwyn eu hunain, gan roi ystyriaeth ddyledus i sicrhau presenoldeb cymaint o Aelodau ag sy’n bosib yn y Pwyllgorau unigol, a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gweddarlledu.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

Cymeradwyo dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd 2019/20.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu, adroddiad COGC/17/19 yn ceisio cymeradwyaeth Aelodau ar Galendr o Gyfarfodydd 2019/20 y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y pwyllgorau Craffu a’r pwyllgorau Sefydlog yn dilyn ymgynghoriad ag Aelodau.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Cytuno ar y calendr blynyddol arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a’r Pwyllgorau Sefydlog yn 2019/20, gan gynnwys lle i Weithdai i’r Holl Aelodau a Datblygiad Aelodau, fel y nodir yn yr amserlen a atodwyd wrth adroddiad COGC/17/19.

 

(ii)          Y bydd y Pwyllgorau’n ystyried adolygu ac addasu eu hamseroedd cychwyn eu hunain, gan roi ystyriaeth ddyledus i sicrhau presenoldeb cymaint o Aelodau ag sy’n bosib yn y Pwyllgorau unigol, a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gweddarlledu.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

Cymeradwyo dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd 2019/20.