Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Penodi Aelodau i Gyrff Allanol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylai’r Cynghorydd David Kelly a Helen Hughes gael eu penodi i gynrychioli'r Cyngor ar Sefydliad Addysg (Plwyfol) Wrecsam nes dyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(ii)        Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar gyrff allanol a nodir yn yr adroddiad a galluogi’r Aelod i fynychu cyfarfodydd yn ddi-oed.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 08/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/10/2019 - Bwrdd Gweithredol

Dogfennau cysylltiedig: