Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Ffioedd Dewisol i’w codi gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy am roi Cyngor Cyn Cyflwyno Cais

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y weithdrefn codi tâl yn ôl disgresiwn yn cael ei chymeradwyo i'w gweithredu o 1 Tachwedd 2019.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         Er mwyn gallu darparu gwasanaeth gwerth ychwanegol yn ôl disgresiwn mewn modd cynaliadwy.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 08/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/10/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 18/10/2019

Dogfennau cysylltiedig: