Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid nodi’r adroddiad ynghyd â’r Llythyr Blynyddol.

 

(ii)        Y byddai’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn parhau i fonitro perfformiad y gwasanaethau cwsmeriaid a chwynion bob chwe mis.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         I alluogi’r Bwrdd Gweithredol i adolygu perfformiad y Cyngor wrth ymateb i gwynion cwsmeriaid

 

Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 08/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/10/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 18/10/2019

Dogfennau cysylltiedig: