Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Canolbwyntio ar Ein Perfformiad 2018-19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr adroddiad  ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2018/19’ a amlinellwyd yn Atodiad 3 adroddiad CE/15/19 yn cael ei gymeradwyo i'w gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         I alluogi’r Cyngor i gydymffurfio â’i ofynion adrodd statudol a darparu asesiad cyhoeddus o gynnydd a wnaethpwyd yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 08/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/10/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 18/10/2019

Dogfennau cysylltiedig: