Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Adolygiad Blynyddol o'r Datganiad Polisi Cyflog

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo Datganiad ar Bolisïau Tâl, ynghlwm fel Atodiad 1 i adroddiad HCCS/10/19, i’w gyhoeddi ym mis Ebrill 2019.

 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Er mwyn bodloni gofynion Pennod 8 Deddf Lleoliaeth 2011, drwy sicrhau bod y Datganiad ar Bolisïau Tâl yn cael ei adolygu a'i gyhoeddi bob blwyddyn.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 10/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/03/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/03/2019 - Cyngor

Dogfennau cysylltiedig: