Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Calendr o Gyfarfodydd 2019/2020

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo'r calendr blynyddol drafft arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu a Sefydlog yn 2017/20 gan gynnwys Gweithdai Pob Aelod a Datblygiad Aelodau (atodiad 1 adroddiad HCCS/22/19), i'w cymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I gasglu barn aelodau am ddyddiadau ac amseroedd y cyfarfodydd arfaethedig.


 

 

Dyddiad Cyhoeddi: 10/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/03/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/03/2019 - Cyngor

Dogfennau cysylltiedig: